Press "Enter" to skip to content

Posts published in เมษายน 2024

ระทึก คานปูนถล่มทับคนงาน เจ็บ 3 ขณะทำจุดชมวิวร้านอาหาร ยื่นลงทะเลบางแสน

gelx 0

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ใจกลางเมืองแสนสุข ชลบุรี ซอยถนนบางแสนสายล่างซอย 18 กลายเป็นฉากของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ณ ริมฝั…